Choď na obsah Choď na menu
 


 

Ahoj:)

 

          Vítam vás na mojej webovej stránke, ktorá slúži k poskytnutiu užitočných informácii z oblasti biológie,konkrétne biológie človeka. Na stránke môžte nájsť rôzne  zaujímavé články a obrázky k jednotlivým témam pre lepšiu predstavivosť.

 

          Dúfam že na stránke nájdete všetky potrebné informácie ktoré ste hľadali, a táto stránka bude patriť medzi vaše najobľúbenejšie.

 

 

 

Biológia (grec. bios, βιος - život; logos, λογος - slovo) je náuka o živote.

 

 

         V užšom zmysle je biológia veda o živých organizmoch, takých ako ich poznáme na planéte Zem. Ale určenie presnej hranice medzi živou a neživou prírodou je niekedy problematické (v prípade vírusov, viroidov a priónov). Preto presné vymedzenie predmetu biológie nie je jednoznačné.

 

 

         V širšom zmysle slova je biológia skupinou disciplín, klasických aj moderných, ktoré sa zaoberajú štruktúrou, funkciou a úrovňou organizácie (molekulárna, bunková, orgánová, ...) živých organizmov. Venuje sa aj vývojovým zmenám druhov - evolúcia. Na úrovni vzájomných vzťahov organizmov a ich vzťahov so životným prostredím študujú živú prírodu etológia a ekológia.

 

 

          Zaoberá sa tiež praktickým využitím živej prírody človekom (aplikácia poznatkov v poľnohospodárstve, medicíne, farmakológii a pod.)

      

 

                                                                 Ivana Krupková

                                                                         2.B